Persbericht 9 Maanden Beurs

Persbericht GoodBabyFood 

Samen met andere initiatieven staan wij op het GoodBabyFood plein op de 9 Maanden Beurs.

Gezamenlijk dragen wij de boodschap uit:
Investeer in de Toekomst van je Spruit, Eet  en Geef Voldoende Groenten en Fruit!

Het 9 Maanden Menu helpt zwangere vrouwen om gemakkelijker, gezond en gevarieerd te eten! Door middel van tips en recepten op deze website, en onze maaltijd box van EKOMENU.

Bezoek ons op de 9 Maanden Beurs voor meer informatie en een leuke beurs actie op de maaltijd box!

Creatief met groenten

Groenten zijn een belangrijk onderdeel van de dagelijkse voeding maar hoe overtuig je de moeilijke eter hiervan? Een Japanse oma bedacht wel een hele creatieve oplossing:

Lees het originele artikel: http://www.groentennieuws.nl/artikel/150172/Creatief-met-groenten

kinderdagverblijf

Kinderdag-
verblijf stimuleert groenten- en fruitconsumptie

Uit onderzoek van het Louis Bolk Instituut blijkt dat het kinderdagverblijf een prima plek is om kinderen méér groenten en fruit te leren eten. Door frequenter groenten en fruit aan te bieden, het aantal soorten te vergroten en kinderen enthousiast te maken voor groenten en fruit blijkt de consumptie daadwerkelijk te stijgen. Het project is uitgevoerd in samenwerking met GreenPort Noord-Holland Noord.

Aandacht voor groenten en fruit cruciaal
Op zeven kinderdagverblijven hebben leidsters gedurende drie maanden extra aandacht geschonken aan groenten en fruit. Het doel van het onderzoek was tweeledig: ten eerste om te achterhalen of het kinderdagverblijf – naast thuis – een geschikte en effectieve plek is  voor het aanleren van het eten van méér groenten en fruit. Daarnaast wilden de onderzoekers weten in hoeverre dit aangeleerde gedrag daadwerkelijk tot een hogere groenten- en fruitinname bij de kinderen leidde.

Bij de start van het onderzoek aten de kinderen gemiddeld één portie fruit en een derde portie groente. Meer soorten groenten en fruit aanbieden, deze vaker aanbieden en kinderen laten experimenteren met deze gezonde tussendoortjes bleken goed inzetbare en effectieve methodes. Die leidden inderdaad tot een hogere consumptie zowel in aantal porties als in aantal soorten. Zo vertelden de leidsters: “De kinderen moesten wel even wennen en wilden de groenten eerst soms niet eten maar nu is het normaal” en “De meesten durven nieuwe dingen te proeven én vinden ze lekker.” Na afloop van het project zakte de consumptie iets in. “Blijkbaar is blijvende aandacht van leidsters cruciaal om kinderen op het kinderdagverblijf meer groente en fruit te laten eten”, concludeert onderzoeker Marieke Battjes-Fries van het Louis Bolk Instituut.

Aanleiding en opzet van het onderzoek
Het merendeel van de kinderen eet onvoldoende groente en fruit, blijkt onder meer uit consumptiepeilingen van het RIVM. Omdat een groot aantal kinderen één of meerdere dagen op een kinderdagverblijf doorbrengt, is het idee ontstaan om te onderzoeken of juist hier de consumptie gestimuleerd kan worden. Gedurende drie maanden is op zeven kinderdagverblijven in de regio Rotterdam en Amsterdam in verschillende fases de hoeveelheid groenten en fruit verhoogd, zowel bij baby’s als peuters. Bij aanvang is een nulmeting uitgevoerd en werden aankoop en consumptie geregistreerd. Zowel leidsters als ouders werden nauw betrokken bij de uitvoering van het project. Naast ‘bijzondere’ fruitsoorten zoals ananas en mango zijn op een aantal locaties ook biologische producten meegenomen in het onderzoek. Leidsters hebben op sommige locaties gekozen voor het inlassen van speciale groenten- of fruitthema’s en op meerdere locaties is gewerkt met een kok. Ook het samen koken, zoals smoothies of soep maken, bleek aan te slaan bij de kinderen. Meer onderzoek is nodig om te bepalen welke strategie het meest effectief is.

Het project ‘Groenten en Fruit op Kinderdagverblijven’ is onderdeel van het samenwerkingsverband ‘Meer groenten en fruit voor iedereen’, en wordt gefinancierd door het ministerie van Economische Zaken. Partners zijn onder meer GreenPort Noord-Holland Noord, BD Totaal en Odin/Estafette. Tijdens de uitvoering is een informatief filmpje over dit project vervaardigd. De onderzoeksresultaten zijn beschikbaar op de website van het Louis Bolk Instituut: rapport “Verhogen van groenten- en fruitconsumptie.”

Bron: Louis Bolk Instituut

Lees het originele artikel.