9 maanden menu

Resultaten na 1 jaar 9 Maanden Menu

Het platform 9 Maanden Menu bestaat ruim 1 jaar eind mei 2018. Wat hebben we bereikt in dat jaar? Zijn de doelstellingen gehaald ? Wat is er nodig om blijvend aan een gezonde Foodprint voor toekomstige generaties te werken? In onderstaand persbericht van de Stichting Innovatie Glastuinbouw lees je over de resultaten en wat er nog meer nodig is

Succesvolle Interventie

Het persbericht : Zwangeren worden gestimuleerd tot het eten van meer groenten en fruit met een specifiek aanbod aan tips, recepten en de maaltijdbox. Dit is de uitkomst van een ruim 1 jaar platform 9 Maanden Menu. Dit project is  op initiatief van Stichting Innovatie Glastuinbouw Nederland (SIGN), in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in mei 2018 afgerond. 

Ruim 70% van de zwangeren geeft aan onzeker te zijn over eten tijdens de zwangerschap en haalt de informatie van het internet, slechts 20% bij verloskundige. Iets meer dan de helft van de zwangeren denkt voldoende groenten en fruit te eten. Ondanks de goede motivatie lukt het de overige helaas niet. 

Gedurende het living lab project is een platform ontwikkeld en een specifiek maaltijdbox met tenminste 250 gram groenten. De box, ontwikkeld in samenwerking met Ekomenu, is door ruim 200 huishoudens gedurende 3 maanden gebruikt. Behalve de maaltijdbox is met kleine aanpassingen in voeding juist goed in te spelen op de behoefte van de zwangeren. Denk aan vaker kleine beetjes eten en nieuwe groente snacks ter vervanging van het ongezond snoepen.

Linda Rentes, initiatiefneemster en zelf verloskundige, stuitte ook op belemmeringen tijdens het project: gebrek aan voedingskennis en tijd bij de eigen beroepsgroep. “Dit pleit voor meer aandacht tijdens de opleiding van verloskundigen, er ligt nu teveel nadruk op wat je niet mag eten en dat draagt bij aan de onzekerheid bij zwangeren.” De urgentie wordt ook door de verloskundigen gezien, daar 84% aangeeft meer zwangeren door te verwijzen voor medische controle in verband met ongezonde levensstijl en voeding.

Het 9 MaandenMenu is onlangs gestart met verbreding van haar aanbod en biedt naast de maaltijdboxen ook fruitboxen aan specifiek voor verloskundige praktijken. Dat het platform zich verbreed blijkt ook uit de samenwerking met het Van der Valk Hotel Nieuwerkerk aan den IJssel waar naast het kindermenu sinds kort een speciaal 9MaandenMenu voor zwangeren is opgenomen.

Het volledige rapport is beschikbaar via www.innovatieglastuinbouw.nl/publicaties (SIGN) of stuur een  email: info@9maandenmenu.nl